Wiskunde Graad 7

Vorm: Reghoek 

Omtrek Formule:

2(lengte + breedte)

Voorbeeld:

2(10cm + 5cm)

= 30cm

Oppervlakte Formule:

lengte x breedte

Voorbeeld:

10cm x 5cm

= 50cm2

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vorm: Vierkant 

Omtrek Formule:

2(lengte) + 2(breedte)

Voorbeeld:

2(5cm) + 2(breedte)

= 20cm

 

Oppervlakte Formule:

lengte x breedte

Voorbeeld:

5cm x 5cm

= 25cm2

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vorm: Sirkel 

Onthou: π = 3.14159 en r = radius

Omtrek Formule:

2πr

Voorbeeld:

2 x π x 3cm

= 18.85cm

Oppervlakte Formule:

πr2

Voorbeeld:

π(3cm)2

= 28.27cm2

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vorm: Driehoek 

Omtrek Formule:

sy + sy + sy

Voorbeeld:

6cm + 5cm + 6cm

= 17cm

Oppervlakte Formule:

½(basis) x loodregte hoogte

Voorbeeld:

½(5cm) x 5.5cm

= 13.75cm2

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vir meer inligting oor Omtrek Formules kliek hier

Vir meer inligting oor Oppervlakte Formules kliek hier

Make a Free Website with Yola.