Wiskunde Graad 7

Vraag 1 

1.1 B

1.2 C

1.3 A

1.4 D

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vraag 2 

2.1 sy x sy x hoogte

2.2 lengte x breedte x hoogte

2.3 πr2 x hoogte

2.4 ½(basis) x loodregte hoogte x hoogte

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vraag 3 

3.1 Omtrek van plaas = 2(lengte + breedte)

= 2(6 + 4)

= 20 km


Herlei na km = R70 per m x 1000

= R70000 per km


Totale koste = R70000 x 20

= R1400000


3.2 Oppervlakte van plaas = Lengte x breedte

= 6km x 4km

= 24km2


Hoeveelheid beeste op plaas

= 10 x 24km2

= 240 Beeste


3.3 Volume = лr2 x hoogte

= л(2.9)2 x 3

= 79.26238265 m3


Aantal water = 79.26m3 x 1000

= 79260 liter

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vraag 4 

4.1 Draad = 2.5m

Sy = 2.5/4

= 0.625 per sy


4.2 Radius = 0.625m/2

=0.3125 m

 

Make a Free Website with Yola.